Aanvraag of annulatie praktijkexamen vrije begeleiding
Vanaf heden is het mogelijk om een afspraak voor uw praktijkexamen aan te vragen via internet.
Indien u uw examen aflegt met een rijschool, moet de rijschool de afspraak aanvragen voor u.

De betaling gebeurt contant of via Bancontact in het examencentrum op de dag van het examen.
Andere betalingswijzen (zoals overschrijving, Visa, Mastercard e.a.) worden niet aanvaard.

Indien u deze module wenst te gebruiken voor het maken van een afspraak, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:
 1. u dient in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres,
 2. uw (voorlopig) rijbewijs of leervergunning is niet vervallen,
 3. uw (voorlopig) rijbewijs of leervergunning is nog geldig op de dag van het praktijkexamen en de vereiste stageperiode zal tegen die datum voltooid zijn,
 4. u hebt de vereiste leeftijd om het aangevraagde examen af te leggen,
 5. u bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van een Belgische gemeente,
 6. u bent houder van één van volgende in België afgegeven en geldige documenten:
  • identiteitskaart van Belg of vreemdeling,
  • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,
  • verblijfskaart van onderdaan van de Europese Unie,
  • het attest van immatriculatie.
OPGELET!
 • Enkel categorie B kan via internet aangevraagd worden. Voor een andere categorie verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met het examencentrum.

De aanvraag gebeurt in 5 eenvoudige stappen, waarvan de eerste 3 via deze website en de laatste 2 via e-mail:
 1. ingeven van uw persoonlijke informatie,
 2. ingeven van informatie i.v.m. uw voorlopig rijbewijs (VRB),
 3. selecteren van data waarop u uw praktijkexamen wenst af te leggen,
 4. uw bevestiging van uw aanvraag (binnen de 24u),
 5. onze bevestiging van de voor u gereserveerde datum en het tijdstip per e-mail (binnen de 3 werkdagen na stap 4).
Opgelet!   Enkel indien u de 5 bovenstaande stappen volledig hebt doorlopen, is uw reservatie geldig!

Houd uw voorlopig rijbewijs bij de hand. U heeft dit document nodig om de gevraagde informatie in te vullen in stap 2.

Verplichte velden zijn met een rode asterisk (*) aangegeven.

Om te beginnen, klik op "Aanvragen".